CZ   |   DE   |   EN

NÁŠ TÝM

JUDr. Jaroslav Svejkovský je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, kterou ukončil v roce 1985. Advokátem se stal v roce 1988. Od roku 2003 vykonává advokátní praxi jako společník AK Svejkovský, Kabelková, Šlauf a spol. Poskytuje právní službu zejména v oborech občanského a obchodního práva. Od roku 1994 do roku 2013 byl členem Kontrolní rady České advokátní komory, od roku 2013 je náhradníkem představenstva České advokátní komory. Od roku 2006 do roku 2014 byl členem Legislativní rady vlády ČR. Působil jako člen Rekodifikační komise pro přípravu občanského zákoníku. Publikuje v odborných časopisech. V současné době přednáší a vede semináře zejména v souvislosti s rekodifikací občanského práva.

Je vedoucím autorského kolektivu komentáře – Zákon o advokacii; publikace – Nový občanský zákoník – Srovnání nové a současné úpravy nového občanského práva; Právnické osoby v novém občanském zákoníku; Vzory smluv, petitů a zakládacích listin podle nového občanského zákoníku; dále je autorem komentáře – Zákon o obecně prospěšných společnostech. Spoluautor publikace – Pojištění v novém občanském zákoníku a dále komentáře u nakladatelství Wolters Kluwer – Občanský zákoník svazek I. a VI.

Je nositelem prestižního ocenění ceny sv. Yva - Právník roku 2012 pro obor občanské právo (hmotné a procesní).
zpět


Aktuálně
Čím se řídíme:
     Neorientujete se v právu?
     Máte starosti?
     My máme vždy řešení.
Plzeň
Kamenická 1, 301 00 Plzeň
plzen@aksvejkovsky.cz
tel.: 377 227 287Praha
Holečkova 21, 150 00 Praha 5
praha@aksvejkovsky.cz
tel.: 230 234 177