CZ   |   DE   |   EN

NÁŠ TÝM

JUDr. Vít Svejkovský je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, kterou ukončil v roce 2013. Během studia vykonával několik let praxi v mezinárodních advokátních kancelářích v Praze. Taktéž absolvoval studium na Právnické fakultě Ludwig-Maximilians-Universität v Mnichově a praxi v bavorské advokátní kanceláři. Po dokončení právnické fakulty nastoupil jako advokátní koncipient do AK Svejkovský, Kabelková, Šlauf a spol., kde působí i v současné době.

Je spoluautorem publikace – Vzory smluv, petitů a zakládacích listin podle nového občanského zákoníku vydané v Nakladatelství C.H.Beck. Dále je spoluautorem publikace - Vzory zakládacích dokumentů, právních jednání ve vztahu k obchodním korporacím vydané v Nakladatelství C.H. Beck.

Po úspěšném složení advokátních zkoušek s prospěchovým stupněm výtečně je zapsán v seznamu advokátů a věnuje se především česko-německému podnikatelskému sektoru.
zpětAktuálně

Advokát Vít Svejkovský 12. 9. 2018 úspěšně obhájil na Univerzitě Karlově v Praze rigorózní práci, složil státní zkoušku z občanského práva a byl mu přidělen titul JUDr.

JUDr. Jaroslav Svejkovský přednášel dne 25. 7. 2018 na 23. světovém kongresu dětských psychiatrů na téma souhlas s hospitalizací nezletilého pacienta.

Jednosvazkový Komentář občanského zákoníku od C. H. Beck, jehož je i JUDr. Eva Kabelková spoluautorkou, obdržel dne 15. 6. 2018 cenu Karlovarských právnických dnů

Plzeň
Kamenická 1, 301 00 Plzeň
plzen@aksvejkovsky.cz
tel.: 377 227 287Praha
Holečkova 21, 150 00 Praha 5
praha@aksvejkovsky.cz
tel.: 230 234 177