CZ   |   DE   |   EN

NÁŠ TÝM

Mgr. Mojmír Přívara je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, kterou ukončil v roce 2010. Po dokončení právnické fakulty nastoupil jako advokátní koncipient do AK Svejkovský, Kabelková, Šlauf a spol. Od roku 2014 zde vykonává advokátní praxi jako advokát a společník. V rámci své praxe se zaměřuje zejména na právo korporátní, právo nemovitostí (družstva, společenství vlastníků jednotek), právo daňové a dotační, a to zejména při porušení rozpočtové kázně. Mgr. Mojmír Přívara je doporučován Komorou daňových poradců jako přední odborník na zastupování daňových poradců. Mgr. Mojmír Přívara je rozhodcem Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky.

Je spoluautorem publikace – Nový občanský zákoník – Srovnání nové a současné úpravy občanského práva; publikace – Právnické osoby v novém občanském zákoníku, publikace – Vzory smluv, petitů a zakládacích listin podle nového občanského zákoníku vydaných v Nakladatelství C.H.Beck, publikace Vzory zakládacích dokumentů, právních jednání ve vztahu k obchodním korporacím. 1. vydání. Praha: C.H.Beck a publikace Sousedská práva, 1. vydání. Praha C.H.Beck, 2017. Je také autorem celé řady odborných článků a dále vede na uvedená témata přednášky a semináře.
zpětAktuálně
Čím se řídíme:
     Neorientujete se v právu?
     Máte starosti?
     My máme vždy řešení.
Plzeň
Kamenická 1, 301 00 Plzeň
plzen@aksvejkovsky.cz
tel.: 377 227 287Praha
Holečkova 21, 150 00 Praha 5
praha@aksvejkovsky.cz
tel.: 230 234 177