CZ   |   DE   |   EN

NÁŠ TÝM

Mgr. Mojmír Přívara je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, kterou ukončil v roce 2010. Po dokončení právnické fakulty nastoupil jako advokátní koncipient do AK Svejkovský, Kabelková, Šlauf a spol. Od roku 2014 zde vykonává advokátní praxi jako advokát a společník. V rámci své praxe se zaměřuje zejména na právo korporátní, právo nemovitostí (družstva, společenství vlastníků jednotek), právo daňové a dotační, a to zejména při porušení rozpočtové kázně. Mgr. Mojmír Přívara je doporučován Komorou daňových poradců jako přední odborník na zastupování daňových poradců. Mgr. Mojmír Přívara je rozhodcem Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky.

Je spoluautorem publikace – Nový občanský zákoník – Srovnání nové a současné úpravy občanského práva; publikace – Právnické osoby v novém občanském zákoníku, publikace – Vzory smluv, petitů a zakládacích listin podle nového občanského zákoníku vydaných v Nakladatelství C.H.Beck, publikace Vzory zakládacích dokumentů, právních jednání ve vztahu k obchodním korporacím. 1. vydání. Praha: C.H.Beck a publikace Sousedská práva, 1. vydání. Praha C.H.Beck, 2017. Je také autorem celé řady odborných článků a dále vede na uvedená témata přednášky a semináře.
zpětAktuálně

JUDr. Jaroslav Svejkovský přednášel dne 25. 7. 2018 na 23. světovém kongresu dětských psychiatrů na téma souhlas s hospitalizací nezletilého pacienta.

Jednosvazkový Komentář občanského zákoníku od C. H. Beck, jehož je i JUDr. Eva Kabelková spoluautorkou, obdržel dne 15. 6. 2018 cenu Karlovarských právnických dnů

Advokát Vít Svejkovský přednášel dne 19. 6. 2018 na konferenci českých a bavorských záchranářů na téma právo ve zdravotnictví.

Plzeň
Kamenická 1, 301 00 Plzeň
plzen@aksvejkovsky.cz
tel.: 377 227 287Praha
Holečkova 21, 150 00 Praha 5
praha@aksvejkovsky.cz
tel.: 230 234 177