CZ   |   DE   |   EN

CONTACTS

Prague
Holečkova 21, 150 00 Prague 5
praha@aksvejkovsky.cz
Tel.: 00420 230 234 177

office Prague
Pilsen
Kamenická 1, 301 12 Pilsen
plzen@aksvejkovsky.cz
Tel.: 00420 377 227 287

office Pilsen


Attorneys at Law
JUDr. Jaroslav Svejkovský svejkovsky@aksvejkovsky.cz tel.: 00420 230 234 177
JUDr. Eva Kabelková kabelkova@aksvejkovsky.cz tel.: 00420 230 234 177
JUDr. Vít Svejkovský vit@aksvejkovsky.cz tel.: 00420 377 227 287
JUDr. Martin Ondra ondra@akmon.cz tel.: 00420 792 369 358
JUDr. Jan Braborec Jan.Braborec@seznam.cz tel.: 00420 602 307 050

Associates
Mgr. et Mgr. Barbora Čechurová cechurova@aksvejkovsky.cz tel.: 00420 377 227 287
Mgr. Aleš Vízner vizner@aksvejkovsky.cz tel.: 00420 377 227 287

Assistants
Gabriela Francová francova@aksvejkovsky.cz tel.: 00420 377 227 287
Mgr. Věra Jáchimová jachimova@aksvejkovsky.cz tel.: 00420 377 227 287
Nikola Fortelková fortelkova@aksvejkovsky.cz tel.: 00420 377 227 287

Accountant
Martina Bláhová blahova@aksvejkovsky.cz tel.: 00420 377 227 287Cooperating notarial office
Dr. Jana Svejkovská
Kamenická 1, 301 00 Pilsen
Tel.: 00420 377 224 108
notar@notar-svejkovska.cz
www.notar-svejkovska.cz


Cooperatingtax consultants
Accontis – účetní servis s.r.o.
Houškova 32, 326 00 Pilsen
Tel.: 00420 377 448 926
info@accontis.cz
www.accontis.cz


Cooperating German law firm
Gutwin • Weiss
Am Weichselgarten 5, 910 58 Erlangen
Tel.: 0049 9131 88515-0
kontakt@gw-recht.de
www.gw-recht.deAccounting data
UniCredit Bank, a.s.
IBAN: CZ4127000000000079240006
SWIFT: BACXCZPP


News
We cooperate with prestigious German law firm
     Gutwin • Weiss
Prague
Holečkova 21, 150 00 Prague 5
Czech Republic
praha@aksvejkovsky.cz
Tel.: 00420 230 234 177

Pilsen
Kamenická 1, 301 12 Pilsen
Czech Republic
plzen@aksvejkovsky.cz
Tel.: 00420 377 227 287