CZ   |   DE   |   EN

PŘEDSTAVENÍ

Advokátky a advokáti AK Svejkovský, Kabelková, Šlauf a spol. jsou detailně obeznámeni s textem nového kodexu. JUDr. Jaroslav Svejkovský, JUDr. Eva Kabelková, JUDr. Tatiana Jirásková, JUDr. Petr Šlauf, Mgr. Mojmír Přívara, Mgr. Jiří Fiala a Mgr. Vít Svejkovský přednášejí a vedou semináře na témata související s novým občanským zákoníkem a zákonem o obchodních korporacích. Všechny advokátky a advokáti připravují pro své klienty přeměnu zakladatelských dokumentů ke všem právnickým osobám a provádějí inventarizaci všech občansko právních a obchodně právních smluv v souvislosti s novou právní úpravou.

Advokátky a advokáti AK Svejkovský, Kabelková, Šlauf a spol. se krom generální advokátní praxe intenzivně věnují i pedagogické a publikační činnosti.Služby související

•  komplexní notářské služby
•  spolupráce s auditorem, daňové a ekonomické poradenství
•  realitní činnost, oceňování nemovitostí
•  soudní znalec a tlumočník
•  účast na odborných semináříchKomunikační jazyky

•  český, slovenský, německý, anglický, francouzský a ruskýPrávní publikace
(advokáti naší AK jsou autoři a spoluautoři těchto publikací nakladatelství C.H.Beck a Wolters Kluwer)

•  2017

     

•  2016

  

•  2015

     

•  2014

     

•  2013

        

•  2012

  
Aktuálně

Advokát Vít Svejkovský přednášel dne 19. 6. 2018 na konferenci českých a bavorských záchranářů na téma právo ve zdravotnictví.

Plzeň
Kamenická 1, 301 00 Plzeň
plzen@aksvejkovsky.cz
tel.: 377 227 287Praha
Holečkova 21, 150 00 Praha 5
praha@aksvejkovsky.cz
tel.: 230 234 177